TAISYKLĖS

Reklaminio žaidimo „JUST Geras žaidimas“ taisyklės

1. Žaidimą organizuoja yra UAB „Kauen Craft”, įmonės kodas: 135774259, PVM kodas: LT357742515, adresas: V.Krėvės pr. 118, Kaunas, 50313, Lietuva (toliau tekste – Organizatorius).

2. Šiomis taisyklėmis Organizatorius nustato Žaidimo organizavimo tvarką.

3. Žaidime gali dalyvauti visi nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, išskyrus Organizatoriaus darbuotojus, taip pat kitus asmenis, tiesiogiai susijusius su žaidimo organizavimu, bei jų šeimos narius. Visi Žaidimo dalyviai privalo laikytis šių taisyklių.

4. Žaidimas vyksta visose prekybos vietose visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriose platinamos Žaidimo prekės.

5. Žaidimo prekės: · Just Cola Klasikinės kolos sk.gaz.gaiv.gėr. 2l PET

6. Žaidimas vyksta nuo 2022 m. spalio 31d. iki 2022 m. gruodžio 11d. (imtinai).

7. Žaidimo prekių įsigijimas iki arba po 6. punkte nurodyto laikotarpio nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime.

8. Norint dalyvauti Žaidime ir bandyti laimėti prizus nuo 2022 m. spalio 31d. iki 2022 m. gruodžio 11d. (imtinai) bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje būtina įsigyti nors vieną Žaidimo prekę, išsaugoti pirkimą patvirtinantį kvitą (arba sąskaitą faktūrą) ir jį užregistruoti dalyvavimui Žaidime internetinėje svetainėje www.justcola.lt. Registracija dalyvavimui Žaidime yra nemokama. Registracijos anketoje būtina nurodyti pirkimo kvito (arba sąskaitos faktūros) numerį, dalyvio vardą, telefono numerį ir elektroninį paštą. Pirkimo dokumento ir asmens duomenys, pateikiami registracijos metu, yra būtini siekiant užtikrinti registracijų unikalumą, išvengti registracijų dubliavimosi, identifikuoti Žaidimo laimėtojus, informuoti apie laimėtus prizus. Dalyvauti Žaidime užsiregistravusio dalyvio pirkimą patvirtinantis kvitas (arba sąskaita faktūra) privalo būti saugojamas iki prizų įteikimo termino – 2022 m. gruodžio 12 d. Dalyviui neišsaugojus prizą laimėjusio užregistruoto pirkimo kvito (arba sąskaitos faktūros), prizas nebus įteikiamas.

9. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime ir bandyti laimėti prizus neribotą kiekį kartų – kaskart įsigydamas Žaidimo prekę ir išpildydamas kitas dalyvavimo Žaidime sąlygas, nurodytas 8. punkte. Bet vieną pirkimo kvitą (arba sąskaitą faktūrą) galima registruoti tik vieną kartą viso Žaidimo metu ir atitinkamai – vienas pirkimo kvitas (arba sąskaita faktūra) gali laimėti tik vieną prizą. Jei vienas kvito (arba sąskaitos faktūros) numeris registruojamas kelis kartus, galiojančiu laikomas tas kvito (arba sąskaitos faktūros) numeris bei kvito (arba sąskaitos faktūros) numerio siuntėjas, kuris jį registravo pirmas.

10. Žaidimo prizų fondą sudaro 174 prizai:

Prizas - HOBBYSHOP dovanų kuponai (3 Vnt.) prizo vertė 99 Eur;

Žaidimas “Poezija Neandertalietiškai” (3 vnt.) prizo vertė 29,99 Eur;

Žaidimas “Tako Katė Ožka Sūris Pica” (30 vnt.) prizo vertė 11,99 Eur;

Žaidimas “The Sound Maker” (30 vnt.) prizo vertė 15,99 Eur;

Žaidimas “A Game of Cat and Mouth” (3 vnt.) prizo vertė 29,99 Eur;

Žaidimas “Cross Clues” (30 vnt.) prizo vertė 15,99 Eur;

Žaidimas “Dixit Odisėja” (3 vnt.) prizo vertė 29,99 Eur;

Coveris.lt dovanų kuponai (30 vnt.) prizo vertė 25 Eur;

Just Cola Klasikinės kolos sk.gaz.gaiv.gėr. 2l PET (42 vnt.) prizo vertė 7,74 Eur.

11. Žaidime numatyti 6 laimėtojų nustatymai, kuriuose dalyvauja pagal 8. punkto sąlygas gautos dalyvių registracijos:

Registracijos (laikotarpis), dalyvaujančios laimėtojų nustatyme:

2022-10-31 00:00 – 2022-11-06 23:59

Laimėtojų nustatymo laikas:

2022-11-07 11:00

Laimimi prizai ir jų kiekis:

Žaidimas “Poezija Neandertalietiškai” – 1 vnt.

Žaidimas “Tako Katė Ožka Sūris Pica” – 5 vnt.

Žaidimas “The Sound Maker” – 5 vnt.

Žaidimas “A Game of Cat and Mouth” – 1 vnt.

Žaidimas “Cross Clues” – 5 vnt.

Žaidimas “Dixit Odisėja” – 1 vnt.

Coveris.lt dovanų kuponai – 5 vnt.

Just Cola 2 l (6 vnt.) – 7 vnt.

Registracijos (laikotarpis), dalyvaujančios laimėtojų nustatyme:

2022-11-07 00:00 – 2022-11-13 23:59

Laimėtojų nustatymo laikas:

2022-11-14 11:00

Laimimi prizai ir jų kiekis:

HOBBYSHOP dovanų kuponai – 1 vnt.

Žaidimas “Tako Katė Ožka Sūris Pica” – 5 vnt.

Žaidimas “The Sound Maker” – 5 vnt.

Žaidimas “Cross Clues” – 5 vnt.

Coveris.lt dovanų kuponai – 5 vnt.

Just Cola 2 l (6 vnt.) – 7 vnt.

Registracijos (laikotarpis), dalyvaujančios laimėtojų nustatyme:

2022-11-14 00:00 – 2022-11-20 23:59

Laimėtojų nustatymo laikas:

2022-11-21 11:00

Laimimi prizai ir jų kiekis:

Žaidimas “Poezija Neandertalietiškai” – 1 vnt.

Žaidimas “Tako Katė Ožka Sūris Pica” – 5 vnt.

Žaidimas “The Sound Maker” – 5 vnt.

Žaidimas “A Game of Cat and Mouth” – 1 vnt.

Žaidimas “Cross Clues” – 5 vnt.

Žaidimas “Dixit Odisėja” – 1 vnt.

Coveris.lt dovanų kuponai – 5 vnt.

Just Cola 2 l (6 vnt.) – 7 vnt.

Registracijos (laikotarpis), dalyvaujančios laimėtojų nustatyme:

2022-11-21 00:00 – 2022-11-27 23:59

Laimėtojų nustatymo laikas:

2022-11-28 11:00

Laimimi prizai ir jų kiekis:

HOBBYSHOP dovanų kuponai – 1 vnt.

Žaidimas “Tako Katė Ožka Sūris Pica” – 5 vnt.

Žaidimas “The Sound Maker” – 5 vnt.

Žaidimas “Cross Clues” – 5 vnt.

Coveris.lt dovanų kuponai – 5 vnt.

Just Cola 2 l (6 vnt.) – 7 vnt.

Registracijos (laikotarpis), dalyvaujančios laimėtojų nustatyme:

2022-11-28 00:00 – 2022-12-04 23:59

Laimėtojų nustatymo laikas:

2022-12-05 11:00

Laimimi prizai ir jų kiekis:

Žaidimas “Poezija Neandertalietiškai” – 1 vnt.

Žaidimas “Tako Katė Ožka Sūris Pica” – 5 vnt.

Žaidimas “The Sound Maker” – 5 vnt.

Žaidimas “A Game of Cat and Mouth” – 1 vnt.

Žaidimas “Cross Clues” – 5 vnt.

Žaidimas “Dixit Odisėja” – 1 vnt.

Coveris.lt dovanų kuponai – 5 vnt.

Just Cola 2 l (6 vnt.) – 7 vnt.

Registracijos (laikotarpis), dalyvaujančios laimėtojų nustatyme:

2022-12-05 00:00 – 2022-12-11 23:59

Laimėtojų nustatymo laikas:

2022-12-12 11:00

Laimimi prizai ir jų kiekis:

HOBBYSHOP dovanų kuponai – 1 vnt.

Žaidimas “Tako Katė Ožka Sūris Pica” – 5 vnt.

Žaidimas “The Sound Maker” – 5 vnt.

Žaidimas “Cross Clues” – 5 vnt.

Coveris.lt dovanų kuponai – 5 vnt.

Just Cola 2 l (6 vnt.) – 7 vnt.

Kiekvieno laimėtojų nustatymo metu kiekvienai prizų rūšiai ištraukiama po 2 papildomus rezervinius laimėtojus tam atvejui, jei pirminiai atsitiktinės atrankos būdu nustatyti laimėtojai negalėtų įrodyti dalyvavimo Žaidime teisėtumo arba jų užregistruotų pirkimą patvirtinančių dokumentų duomenys neatitiktų 8. punkto sąlygų. Rezerviniai laimėtojai įrašomi į laimėtojų nustatymo protokolą, tačiau viešai neskelbiami. Rezerviniams laimėtojams teisė gauti prizą suteikiama ta eilės tvarka, kuria jie ištraukiami.

12. Kiekvieną laimėtojų nustatymo dieną laimėtojų sąrašas bus paskelbiamas internetinėje svetainėje www.justcola.lt iki 23:59 val. Prizų laimėtojai apie laimėjimą bus informuojami asmeniškai - paskambinus arba išsiuntus žinutę telefono numeriu, arba išsiuntus elektroninį laišką, nurodytu registruojantis.

13. Laimėtojai gali patys susisiekti su Organizatoriumi telefonu 860654047 darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val. arba el. paštu: konkursas@kauencraft.lt ir susitarti dėl prizo gavimo iki 2022 m. gruodžio 23 d. Po šios dienos prizai nebebus įteikiami ir pereis Organizatoriaus nuosavybėn. Kad gautų laimėtą prizą, laimėtojas turi pateikti pirkimą patvirtinantį kvitą (arba sąskaitą faktūrą) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei registruoto kvito (arba sąskaitos faktūros) skaitmeninė kopija neįskaitoma, būtina pateikti kvito (arba sąskaitos faktūros) originalą. Pirkimo kvite (arba sąskaitoje faktūroje) turi būti matoma: pirkimo kvito (arba sąskaitos faktūros) numeris, kuris turi būti identiškas registruotam pirkimo kvito (arba sąskaitos faktūros) numeriui; prekės pirkimo data nuo 2022 m. spalio 31 d. iki 2022 m. gruodžio 11 d.; Žaidimo prekės, dalyvaujančios Žaidime, pavadinimas. Jei Žaidimo laimėtojas negali pateikti nurodytų pirkimą ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose matoma informacija nesutampa su registracijos į Žaidimą metu pateiktais duomenimis, prizas nėra išduodamas. Jei Žaidimo laimėtojas yra nepilnametis, atsiimti prizą gali tik vienas iš jo tėvų ar teisėtų globėjų.

14. Organizatorius Žaidimo dalyvių Žaidimo metu laimėtų prizų Žaidimo dalyvių pageidavimu nekeičia į kitus prizus ir nekompensuoja prizo vertės grynaisiais pinigais. Su prizo atsiėmimu susijusios papildomos laimėtojo išlaidos, pavyzdžiui, transporto išlaidos ar išlaidos už telefoninius pokalbius, nėra padengiamos.

15. Organizatorius neatsako už prizo laimėtojų nuostolius, galimai atsiradusius naudojant prizą.

16. Organizatorius nėra atsakingas už pasekmes, kurios atsiranda Žaidimo dalyviams nesilaikant šių Žaidimo taisyklių. Organizatorius neprisiima atsakomybės už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš laimėtojų nustatymo proceso ir už prizo neįteikimą tais atvejais, kai Žaidimo dalyvių registracijos metu pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli arba, kai su Žaidimo laimėtojais nepavyksta susisiekti dėl nuo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių.

17. Visos pretenzijos dėl Žaidimo rengimo arba eigos siunčiamos Organizatoriui paštu arba el. paštu. Organizatorius pretenziją peržiūri ir į ją atsako per 15 dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Organizatorius pripažįsta pretenziją esant pagrįstą, atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus. Pretenzijos, pateiktos vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d., teisinės galios nebeturi.

18. Bet kuris Žaidimo dalyvis turi teisę nutraukti dalyvavimą Žaidime bet kuriame jo vyksmo etape, pateikęs raštišką prašymą Organizatoriui paštu arba el. paštu, nurodant Žaidimo pavadinimą.

19. Organizatoriaus ir Žaidimo dalyvių teisės ir pareigos nurodomos tik šiose Žaidimo taisyklėse. Informacija, pateikta reklaminėje medžiagoje apie Žaidimą, yra tik informacinio pobūdžio. Su Žaidimo taisyklėmis galima susipažinti svetainėje www.justcola.lt arba telefonu 860848226, arba el. paštu: konkursas@kauencraft.lt.

20. Dalyvaudamas Žaidime ir pateikdamas savo asmens duomenis, registruodamasis jame dalyvauti, asmuo automatiškai patvirtina, kad Organizatorius gali rinkti, tvarkyti ir saugoti dalyvio asmens duomenis organizuodamas Žaidimą, t. y. nustatyti laimėtojus, skelbti juos tinklalapyje, įteikti prizus, įvykdyti mokestines prievoles, susijusias su prizų įteikimu laimėtojams. Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti laimėtojus ir įteikti prizus. Asmens duomenys naudojami tik vieną kartą ir tik šio Žaidimo metu. Žaidimo dalyvis turi teisę susipažinti su Organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o Organizatorius privalo pateikti dalyviui informaciją, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Jei dalyvis nesutinka pateikti Žaidimo vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti Žaidime.